Faronics Deep Freeze i skole - en norsk suksesshistorie

  • Posted on: 10 June 2014
  • By: IT Fabrikken

Faronics programvare er lite kjent i Norge, dét er noe vi jobber med å endre på! Som følge av kreative, innsiktsfulle personers IT interesse og kompetanse, slike finnes det mange av i vårt langstrakte land, ble Faronics Deep Freeze identifisert og valgt for å endre en negativ trend på St. Sunniva skole i Oslo. Raskt viste valget seg meget vellykket, løsningen reduserte IT kostnader, bedret oppetid på tjenester, førte til høyere produktivitet for ansatte og elever samt forbedret stabilitet på PC utstyr. Klare og målbare effekter!

St. Sunniva skole i Oslo - kjente utfordringer

Vi velger å tro at de utfordringer som St. Sunniva hadde er velkjent materie for de aller fleste med tilknytning til skoler og utdanningsinstitusjoner. Knapphet på ressurser, menneskelige som tekniske, tidvis store utfordringer med behov for feilretting, infeksjoner av pc'er, nettverksproblemer, kort og godt... tap av verdifull tid for skole, lærere og elever på grunn av utstyr som enten slutter å fungere eller fungerer dårlig.

I mange tilfelle var problemene uskyldig forårsaket av ungdommelig kreativitet men slik er det nå en gang, ting har en lei tendens til å slutte å virke når man trenger det som mest. Og da tar det ikke lang tid før effektene sprer seg.

Skolens ledelse og IT teknisk ansvarlige skjønte at noe måtte gjøres, man satte igang med å lete etter programvare og metoder som kunne endre utviklingen. Og slik kom man en vakker dag over Faronics' informasjon på nett. Etter å ha lest litt om programvaren og andres erfaringer med implementasjon og bruk, fra andre skoler ellers i verden, var saken klar - dette måtte testes ut! 30 dagers gratis prøvetid uten funksjonsbegrensning, god tilgang på dokumentasjon, også videoer, var alt som skulle til.

Tidsskille -  før og etter Deep Freeze

Et pilotprosjekt ble gjennomført med Faronics Deep Freeze, dette var så vellykket at man hurtig bestemte seg for å gå for løsningen. Tidlig i implementasjonsfasen ble det åpenbart at Deep Freeze var rett medisin. Man implementerte også Core, et gratis verktøy som gjør det mulig å å sentralstyre langt mer enn kun Faronics programvare. Derved kunne man heve nivået på generell IT administrasjon uten at det gav implikasjoner kostnadsmessig sett.

Allerede etter de første to uker med Deep Freeze i drift sank antall henvendelser vedrørende PC support dramatisk. Behov for reinstallasjon eller fornyet oppsett av skolens PC'er forsvant fullstendig. Effekten gjorde det mulig for IT avdeling og personale å fokusere på andre ting enn ren brannslukking. Deep Freeze som standard gav umiddelbar og direkte innvirkning på produktivitet, oppetid og forbedret kvalitet på undervisning hvor bruk av PC'er og Mac'er inngikk. Idag har St.Sunniva implementert Deep Freeze på alle skolens maskiner. Med et gratis påbygg som heter Data Igloo ivaretas foranderlige, dynamiske data uten at det påvirker stabilitet og sikkerhet.

Vi tror ikke St Sunniva skoles situasjon er unik, tvertimot, vi vet at den ikke er det. Rundt om i verden finnes mange skoler, høyskoler og universiteter som alle nyter godt av den fleksibilitet kombinert med sikkerhet som Faronics Deep Freeze tilbyr.

Vi spør til sist: Who's next? :)