Undervisning med Faronics Insight, en lærers "drøm" (?)

  • Posted on: 20 March 2014
  • By: IT Fabrikken

Det er et ufravikelig faktum at mens den digitale hverdagen utvikler seg i rasende fart og griper, eller snarere suger fatt i særlig barn og ungdom, forandrer institusjonelle standarder seg langsomt. Ikke sånn å forstå at dét nødvendigvis er galt, som man sier på engelsk, "if it ain't broken don't fix it". Men for å oppnå (politiske) målsettinger om bedre skole og bedre undervisning må man ta i bruk alle hjelpemidler.

Faronics har med produktet Insight skapt en plattform vi nokså bramfritt mener burde vært fast inventar ved alle læreinstitusjoner. Insight klient finnes for Windows, Mac (Intel baserte) og Linux operativsystemer samt iOS og Android baserte enheter.

Virtuell læring og undervisning.

Undervisning, enten vi snakker på grunnskole- eller høyere nivå, har endret seg mye gjennom de siste tiår. Nye prinsipper, standarder eller læremetoder har blitt tatt i bruk, i Norge som i verden forøvrig. Distribuert eller virtuell læring har eksistert siden midten av 90 tallet, flere anerkjente universiteter og høyskoler tok tidlig i bruk digitale og internett/intranettbaserte hjelpemidler. Moodle, som for første gang så dagens lys i 2002, er et læringssystem som benyttes ved mange anerkjente universiteter og høyskoler verden over. Open University ett eksempel på en institusjon nær sagt grunnlagt på og med virtuelle læringsprinsipper.

Faronics Insight - læring satt i digitalt system

Insight representerer en mer direkte, klasserom-orientert tilnærming, 100% "live" og bidrar derved til å digitalisere klasserommet på en fullstendig måte. Produktet åpner for individuell, sanntids-basert interaksjon, distribusjon av oppgaver, måling av læring og visning av resultater, fjernstyring og deling av individuelle pc'er, samt kontroll med bruk av ressurser.

Og alt dette samtidig som læreren har fullstendig kontroll, kan stenge ned funksjoner, nettverk/internett og samtidig øke kvaliteten i undervisningen. Vi føler oss overbevist om at Insight er et produkt alle læreinstitusjoner over hele landet, fra universitet og høyskoler, til grunn- og ungdomsskoler og bedriftsopplæring, vil ha både behov for og nytte av. Finn mer informasjon, funksjonsoversikt, skjermbilder, videoer og tilleggsdokumentasjon på produktets sider.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål! Under etpar skjermbilder av Insight for å gi deg en liten smakebit.