Etabler kontroll med Faronics WINSelect!

  • Posted on: 11 April 2014
  • By: IT Fabrikken

Standardiserte PC'er og brukermiljø er viktig for organisasjoner som ønsker å redusere IT-kostnader og behov for IT support. Mangel på standarder eller fellesprinsipper kan fort lede til merarbeid for den eller de som er ansvarlige for maskin og programvare. Noen organisasjoner er mer utsatt enn andre når det gjelder endringer men felles for alle PC miljøer er utfordringer og support behov som en følge av avvik og endringer.

Med Faronics WINSelect kan man effektivt låse eller fjerne funksjoner og derved forhindre problemer fra å oppstå. WINSelect gir en rask, fleksibel og skalerbar måte å konfigurere funksjonalitet og funksjonsett på en hvilken som helst Windows-maskin slik at denne samsvarer med organisasjonens krav. Produktet egner seg for små bedrifter såvel som større, kan fungere som stand-alone eller som et supplement til Microsoft Active Directory.

Med WINSelect kan IT ansvarlige definere tilganger og slik også beskytte områder på en Windows maskin som startmeny, kontrollpanelet og andre vitale komponenter. Man kan også styre funksjoner i Microsoft Office samt sette opp regler for nettleserbruk.

WINSelect utfyller og utvider Microsoft Active Directory funksksjonalitet, samt Group Policy Objects (GPO), fungerer sømløst sammen med eksisterende policies, leverer funksjoner og muligheter som ikke tilbys av GPO, via Active Directory. WINSelect gir også en enkel måte å bruke GPO alternativer for de som ønsker å tilpasse eller låse ned datamaskiner, men ikke har tid, ressurser eller innsikt til å trening i å benytte Group Policies,  eller rett og slett mangler en Active Directory struktur.

Kort sagt, med WINSelect forenkler du administrasjon av bedriftens PC'er, les mer og finn detaljer på produktsidene!

WINSelect skjermbilder