Vi er ikke helt i mål men.......

  • Posted on: 11 March 2014
  • By: IT Fabrikken

... Vi er der nesten! Arbeidet med informasjonssidene for Faronics produkter er nå såpass ferdig at vi våger å (forsiktig) vifte med flagg, blåse i fløyter eller lur, og sprette en flaske med....Farris! Startsiden for Faronics håper vi vil gi en grei introduksjon til både selskapet så vel som produktene. Under Faronics menyen finner du forhåpentligvis all informasjon du trenger om produktene, forhåpentligvis er dette både interessant og relevant!

Vi synes det er på sin plass å gjøre et poeng av dette, spesielt fordi vi vet av erfaring at mange bedrifter, store som små, institusjoner, organisasjoner og skoler/høyskoler eller universitet, vil ha meget stort utbytte av å ta i bruk løsninger fra Faronics. Ikke bare har de administrativ, sikkerhetsmessig og/eller produktiv verdi. Applikasjoner som Insight har en betydelig pedagogisk verdi, og føyer seg pent inn i rekken av programvare om både kan forandre og påvirke undervisning, eller opplæring, på en positiv måte. Med tanke på at stadig mer undervisning rettes mot digitale flater, samhandling og samarbeid, vil fleksibiliteten og styrken i denne løsningen åpenbare seg relativt hurtig. Du finner videoer her!

På alle produktsidene er det generelle beskrivelser, funksjonelle eller mer tekniske beskrivelser, skjermbilder, videos og liste over relevant tilleggdokumentasjon. VI kommer til å fortsette å jobbe med innhold og funksjonalitet, målrettet for å gjøre ting lettere tilgjengelig. Du kan finne en side med en komplett versjonsoverikt, og et skjema for bestilling eller forespørsler.

Og mer vil skje, både vedrørende Faronics såvel som andre produkter og tjenester fra IT Fabrikken. Stay tuned! :)