Fabrikken

Fabrikken er navet som knytter sammen våre selskaper. Hensikten med dette er å oppnå maksimal effekt med henblikk på synergier, samhandling, og sørge for at prosesser fungerer optimalt. Gjennom Fabrikken kan vi hurtig allokere og administrere ressurser inn mot prosjekter eller kunder som ønsker å dra veksel på hele spekteret av kompetanse og tjenester.

Fabrikken.com er hovedportalen vår, stedet hvor du vil finne nyheter fra IT og Regnskapsfabrikken, registrere brukerkonto, oppdatere kontoinformasjon og abonnere på nyhetsbrev. Registreringer opprettet her vil etterhvert også gi tilgang til andre kundeområder eller kundetjenester.

Regnskapsfabrikken

I 2002 ble Regnskapsfabrikken etablert i Lier. Vår hovedmålsetting er å levere økonomi- og regnskapssystemer samt kontortjenester av beste kvalitet til riktig pris. Dette oppnås gjennom allsidig og lang erfaring, høy formalkompetanse, moderne løsninger og gode rutiner. Regnskapsfabrikken er en del av en gruppe selskaper som leverer det meste innenfor administrative tjenester.

Vi har samarbeidspartnere innen IT, revisjon, juridiske spørsmål, restrukturering og generelle konsulenttjenester.  

Gå til webportal

IT-Fabrikken

IT-Fabrikken er en noe yngre gren av vår virksomhet og og jobber med systemutvikling, implementering og konsulentbistand i forhold til både maskin og programvare, samt økonomiske og administrative systemer. Selskapet ble etablert for å ivareta den stadig økende etterspørselen etter denne type tjenester. Våre konsulenter har en bred forretningserfaring, kombinert med lang erfaring innen de fleste systemer på markedet.

IT Fabrikken er også enheten som forestår salg av programvare. Ved siden av egenutviklede løsninger er vi også eneforhandler i Norge av programvare fra Faronics.

Gå til webportal

Våre ambisjoner og mål

Selskapene har en ambisjon om å vokse, men ikke raskere enn at vi kan opprettholde den gode og nære kontakten vi har med våre kunder. Vi ønsker deg velkommen til å prøve oss som din samarbeidspartner! Regnskapsfabrikken er et annerledes regnskapskontor med, mener vi, bedre løsninger, det samme kan sies om IT Fabrikken.

Vi håper du finner mye interessant såvel som relevant informasjon på våre nettsider. Blogger og nyheter fra begge selskaper er samlet her.